Angkasa Garden Hotel Pekanbaru
    Jl. Setia Budi No. 107