Angkasa Garden Hotel Pekanbaru
    Jln. Setia Budhi No. 107 Pekanbaru